Verkoopprocedure vrije kavels Kloosterakker

28 mei 2021

De kavelverkoop gaat via een loting. Het uitgifteproces en de voorwaarden leest u hieronder.

Loting
Gemeente Assen houdt op 21 juni 2021 tussen 16.00 en 21.00 uur de loting voor 47 particuliere kavels in de eerste fase van Kloosterakker. De loting zal online plaatsvinden. Na inschrijving ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

U kunt kiezen of u zich wilt inschrijven voor een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning of voor een kavel voor een vrijstaande woning. Voor de kavels voor twee-onder-een-kapwoningen geldt dat u de keuze heeft om als duo (dus met uw nieuwe buren) in te schrijven of solo (dus alleen).

Voorrang duo-inschrijvers
Bij de toewijzing van de kavels krijgen duo-inschrijvers voorrang boven solo-inschrijvers. De toewijzing van de kavels vindt plaats door loting. De loting vindt plaats onder toezicht van een notaris.

Inschrijfvoorwaarden
- Alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde inschrijfformulieren nemen we in behandeling
- Bij de loting vragen we bij toewijzing om uw legitimatiebewijs
- De inschrijver moet op de dag van indiening van het formulier 18 jaar of ouder zijn
- Per huishouden mag slechts één inschrijving plaatsvinden; óf voor een kavel voor een vrijstaande woning óf voor een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning
- Onder andere bouwbedrijven, aannemers en klussenbedrijven zijn van inschrijving uitgesloten
- De algemene verkoopwaarden gemeente Assen zijn van toepassing.

Toewijzen kavels
- De loting door de notaris bepaalt de volgorde waarin de inschrijvers aan de beurt komen om een kavel te kiezen
- De inschrijver die door de notaris ingeloot wordt, heeft vrije keuze uit de op dat moment nog beschikbare kavels
- Als er meer geïnteresseerden zijn dan kavels, loten we verder. Totdat alle inschrijvers op de wachtlijst - Kloosterakker zijn geplaatst. Voor de kavels voor de twee-onder-een-kapwoningen geldt dat eerst geloot wordt onder de duo-inschrijvers en daarna onder de solo-inschrijvers
- Indien een twee-onder-een-kapwoning is toegewezen aan een solo-inschrijver, zonder dat daaraan door loting een medebouwer voor het huis ernaast gekoppeld is, krijgt de solo inschrijver acht weken de tijd om alsnog een medebouwer te vinden. Indien dit niet lukt, vallen de beide kavels terug aan gemeente Assen
Indien één van de duo-inschrijvers gedurende het proces van reservering, optie en aankoop besluit om niet met de kavel verder te gaan, vervalt voor beide inschrijvers het recht op de kavel

Reservering kavel
Als u bij de loting een kavel toegewezen heeft gekregen, sluit u vervolgens een reserverings- en optieovereenkomst met gemeente Assen. Aan deze reservering zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 242,00, inclusief 21% btw. De reservering gaat in op de eerste dag van de volgende maand en geldt voor een periode van drie maanden. Deze periode kunt u gebruiken om te verkennen of de koop van de kavel en het bouwen van een woning inderdaad haalbaar zijn voor u.

Optie op kavel
Als de reserveringstermijn is verstreken, kunt u de kavel aansluitend nog in optie verkrijgen. Dit houdt in dat u een optievergoeding aan gemeente Assen betaalt om langer te beschikken over de kavel. De optieperiode duurt drie maanden. U kunt daarna één keer met drie maanden verlengen. Als u na de optieperiode overgaat tot aankoop van de kavel, wordt de betaalde optievergoeding met de kavelprijs verrekend.

- Voor een vrijstaande woning betaalt u per optieperiode € 1.210,00, inclusief 21% btw
- Voor een twee-onder-een-kapwoning betaalt u per optieperiode € 605,00, inclusief 21% btw

Bron: Kloosterakker kavel verkoop

Bekijk ook het project Nieuwbouw-Kloosterakker

Binnenkort in verkoop
custom media