Wethouder Dekker trapt nieuwbouwproject Kloosterakker in Assen af met rondje met waterstoftrekker

19 mei 2021

De gemeente Assen en aannemer Avitec hebben het nieuwbouwproject Kloosterakker in Assen afgetrapt. Dat deden ze door wethouder Karin Dekker met een waterstoftrekker van de aannemer over het bouwterrein te laten rijden.

De gemeente en de aannemer maakten hiermee duidelijk dat duurzaamheid een voorname rol speelt in het bouwproject. Niet alleen wordt een waterstoftrekker ingezet, ook wordt de ontgraven grond direct naar de plaats van verwerking vervoerd.

Grond bouwrijp maken
Voordat daadwerkelijk gebouwd kan worden, wordt eerst de grond bouwrijp gemaakt. Het grondwerk bestaat onder meer uit het ophogen van het woongebied, het graven van de watergangen, het aanbrengen van de zandcunetten (verharde zandlaag) voor de toekomstige (bouw)wegen en het uitgraven van de waterbergingszone langs de Norgervaart.

Daarna volgen de kabels en leidingen alsook de riolering en de bouwwegen.
Het terrein is omstreeks 1 november gereed voor de bouw van nieuwe woningen.

Bron: DvhN 18 mei 2021 / Foto: Marcel Jurian de Jong

Bekijk ook het project Nieuwbouw-Kloosterakker

Binnenkort in verkoop
custom media