Nooitgedacht: 4 laatste Boskavels in verkoop!

23 juli 2021

Wij kunnen u melden dat de verkoop van de vier laatste Boskavels in Nooitgedacht gaat starten!

Van woensdag 25 augustus a.s. om 12:00 uur tot woensdag 22 september a.s. om 12:00 uur kunt u zich inschrijven voor één van deze fraaie kavels via de projectpagina van Nooitgedacht op NieuwWonenDrenthe (klik hier).

Laatste Boskavels

Boskavel 31 | 718 m² | €197.000,- vrij-op-naam

Boskavel 32 | 698 m² | €191.500,- vrij-op-naam

Boskavel 33 | 701 m² | €192.000,- vrij-op-naam

Boskavel 34 | 850 m² | €232.500,- vrij-op-naam

Verkoopinformatie

In de technische brochure (klik hier) vindt u informatie over de kavels, het bouwen van een woning en de verkoopprocedure.

Ook kunt u via www.nooitgedachtrolde.nl (klik hier) verschillende documenten downloaden die van toepassing zijn op het kopen van een kavel en het bouwen van een woning in Nooitgedacht, zoals de reserverings- en optieregeling, een concept-koopovereenkomst, de verkoopvoorwaarden van de gemeente Aa en Hunze, het bestemmingsplan Nooitgedacht en een stappenplan.

Inschrijvings- en lotingsprocedure

De inschrijving start op woensdag 25 augustus 2021 om 12:00 uur en sluit op woensdag 22 september 2021 om 12:00 uur. Na de inschrijving volgt, bij meerdere belangstellenden, een loting via Notariaat Aa & Hunze te Gieten. Deze loting zal maandag 27 september plaatsvinden.

Bij toewijzing wordt u uiterlijk dinsdag 28 september gebeld door Lamberink Nieuwbouwmakelaars en ontvangt u tevens de toewijzingsbrief en reserveringsbevestiging van de aan u toegewezen kavel via de mail. Wanneer u op de reservelijst wordt geplaatst ontvangt u hier eveneens uiterlijk dinsdag 28 september via de mail bericht over. U wordt zodra dit mogelijk is geïnformeerd, het heeft dus geen toegevoegde waarde om zelf na de loting contact met ons op te nemen.

Vervolg

Nadat de kavel aan u in reservering is gegeven geldt de Blokkerings-, reserverings- en optieregeling voor woningbouw van de gemeente Aa en Hunze (klik hier) voor een periode van vier maanden. U dient het reserveringsgeld nadat de kavel in reservering is gegeven zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 oktober 2021, te betalen. De reservering gaat in op 1 oktober 2021.

Afspraak

Wanneer u een kavel in reservering is gegeven maken wij graag een afspraak met u voor een gesprek. Daar hebben wij de week van maandag 4 oktober tot vrijdag 8 oktober 2021 voor gereserveerd. Wij verzoeken u dan ook alvast ruimte vrij te houden in uw agenda. In dit gesprek geeft uw nieuwbouwadviseur toelichting over Nooitgedacht, de kavel en wat er bij de aankoop van en het bouwen op een kavel komt kijken. Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lamberink Nieuwbouwmakelaars, bijvoorbeeld via nieuwbouw@lamberink.nl of 0592-338415.

Downloads


Download

Bekijk ook het project Kavels in Nooitgedacht

In verkoop
custom media
Meer informatie

Kavels in Nooitgedacht

Nooitgedacht

11 houses available
100m - 200m woonoppervlakte
€ 58.600 tot € 290.000