Woningbouw natuurlijk, maar waar dan?

10 mei 2022

Als hoofdstad verplicht Assen zichzelf bij te dragen aan de woningbouwopgave die ook in Drenthe ligt. Maar waar bouw je huizen in een gemeente met weinig vierkante meters?

Assen wil volgens de gloednieuwe woonvisie vóór 2030 tussen de 2500 en 3000 woningen bijbouwen. Niet alleen denkt het huidige college (ChristenUnie, GroenLinks, D66, VVD en SP) daarbij aan de lokale vraag, ook voelt Assen zich als Drentse hoofdstad verantwoordelijk voor een deel van de behoefte uit omliggende gemeenten en de regio Groningen-Assen.

Die woonvisie is niet in beton gegoten. Het zijn plannen en ambities, die na de verkiezingen zomaar weer op de schop kunnen. De grote vraag voor de verschillende partijen tijdens deze verkiezingen: waar ga je die nieuwe huizen bouwen in de zo beperkte ruimte? Binnen het al bestaande stedelijke gebied, of stamp je nieuwe woonwijken aan de rand van de stad uit de grond, bijvoorbeeld in Kloosterveen?

Allebei, zeggen vrijwel alle partijen. Alleen GroenLinks en 50Plus kijken zoveel mogelijk naar de binnenstad en blijven het liefst van de groene schil rond Assen af. VVD, CDA, ChristenUnie en SP leggen het accent op snelheid en zien woningbouw aan de rand van Assen als de kortste klap.

De bouw van de eerste vijfhonderd woningen wordt inmiddels volop voorbereid met het bouwrijp maken van de nieuwe wijk Kloosterakker, een uitbreiding van Kloosterveen. Natuurcompensatie is nog wel een probleem, zo bleek onlangs uit onderzoek: met de uitbreiding komt de woonwijk akelig dicht bij het Natura2000- gebied Fochteloërveen. Assen verwacht deze zomer met een plan te komen om de natuurschade voor die eerste vijfhonderd woningen te compenseren, maar groen licht voor verdere uitbreiding lijkt voorlopig ver weg.

„Toch moet je, wil je voldoen aan de grote vraag naar woningen, zowel binnen als buiten de bestaande stad extra woningen bouwen. Met alleen binnenstedelijk bouwen lukt dat echt niet”, zegt Arjan Lamberink, directeur nieuwbouw bij Lamberink Makelaars & Adviseur.

Volgens hem is in Assen behoefte aan woningen voor meerdere doelgroepen. Bouwen voor senioren die hun gezinswoning willen verlaten brengt een keten van verhuisbewegingen op gang waarvan alle woningzoekers profiteren. Assen is zich hier volgens Lamberink erg bewust van en hij is dan ook ‘voor het eerst sinds jaren’ positief over de woonvisie van de gemeente.

„Wij doen al jaren heel nauwgezet onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt”, legt hij uit. „De cijfers en plannen van Assen komen overeen met het beeld dat wij hebben. Dat was voorheen een stuk minder het geval. Ik hoop dat de omschreven bouwopgave zal worden gehaald.”

Vanuit Den Haag hoort Lamberink nogal eens het mantra ‘bouwen, bouwen, bouwen’ voorbij komen. „Dat klinkt heel populair, maar je moet heel precies kijken welke woningen waar nodig zijn. Dat doet Assen goed op dit moment.

Download hier het volledige artikel om verder te lezen>

Bron: Dagblad van het Noorden
Foto: Marcel Jurian de Jong
De Asser wethouder Karin Dekker (GroenLinks) bij de bouwstart van Kloosterakker, in mei 2021.

Downloads


Download