Ruimte voor kleine huishoudens

Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor starters, senioren en spoedzoekers. Nieuw Wonen Drenthe wordt regelmatig door deze doelgroepen gevraagd of er passende woningen beschikbaar zijn. Dit is nog te weinig het geval.

Als regionaal vraagzijdeplatform hebben wij in de afgelopen jaren voor honderden woningzoekers vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. Dit willen wij ook graag voor u verzorgen, om te beginnen door uw woonwensen te inventariseren. Uw wensen en woonbehoeften worden vervolgens onder de aandacht gebracht bij gemeenten, zodat zij concreet op hiervoor beschikbare locaties maatwerkwoningen kunnen realiseren met marktpartijen. 

Uw gegevens worden geanonimiseerd voor het onderzoek gebruikt en niet aan derden verstrekt. 

Wij wensen u veel plezier bij het invullen van de enquête!

 


Je hebt nog niet alle verplichte velden ingevuld